การซ้อมแผนอพยพคนไทยในอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สอท. ร่วมกับบริษัท SCG อินโดนีเซีย ได้จัดการซ้อมแผนอพยพคนไทยในอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีพนักงานบริษัทฯ (ประมาณ 70 คน) หน่วยงานทีมประเทศไทย และตัวแทนชมรมนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย รวม 103 คน เข้าร่วมการซ้อมแผนอพยพดังกล่าว โดยเป็นการซ้อมการบริหารจัดการลงทะเบียนผู้อพยพและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจในการให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยกลับประเทศไทยกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ในการนี้ ออท. ได้กล่าวกับผู้มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยที่ผ่านมา และการถอดบทเรียนเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำฐานข้อมูลคนไทยผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ การจัดทำใบแทรกเพื่อเตือนคนไทยที่จะเดินทางมาอินโดนีเซียให้ลงทะเบียนกับ สอท. การจัดทำเป้อุปกรณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนการปรับปรุงแผนอพยพและจุดติดต่อประสานในเมืองต่างๆ ที่มีคนไทยพำนักอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ทั้ง 3 เหล่าทัพ พร้อมด้วยบริษัทการบินไทย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ/แนวทางในการสนับสนุน/ช่วยเหลือคนไทยกรณีอพยพกลับประเทศไทย

นอกจากนี้ ออท. ได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยขอให้คนไทยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอินโดนีเซียทั้งที่คูหาและไปรษณีย์ ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในอินโดนีเซียทั้งหมดจำนวน 1,243 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213