การฝึกอบรมเคมีแบบย่อส่วนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในอินโดนีเซีย (Bangkok Bank Limited (BBL) – Chemistry Society of Thailand (CST) Small Scale Chemistry Training for High School Teachers in Indonesia)

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญในพัฒนาพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูตได้เป็นประธานร่วมเปิดการอบรม บีบีแอล-ซีเอสซี การฝึกอบรมเคมีแบบย่อส่วนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในอินโดนีเซีย (Bangkok Bank Limited (BBL) – Chemistry Society of Thailand (CST) Small Scale Chemistry Training for High School Teachers in Indonesia) ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯและการสนับสนุนจากธนาการกรุงเทพ ที่มหาวิทยาลัย Universitas Negara Jakarta โดยมีครูสอนเคมีเข้าร่วมการอบรม 100 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครมากกว่า 300คน จากทั่วประเทศ

เคมีเป็นพื้นฐานความรู้ของวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ และเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ได้จากการสังเกต การทำการทดลอง แต่การเรียนการสอนเคมี ในระดับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวนมากยังขาดการทำการทดลองทางเคมี ด้วยข้อจำกัดหลายเรื่อง อาทิ งบประมาณ ปัญหาการจำกัดของเสียเคมีหลังการทดลอง ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small-scale chemistry laboratory) จึงเป็นวิธีการเรียนรู้เคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงมาก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – อินโดนีเซีย และคณะเยือนอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและกลุ่มมิตรภาพฯ

29 ต.ค. 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213