กิจกรรมการบรรยายซ้อมแผนอพยพคนไทยในอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ร่วมกับสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย และบริษัท SCG Indonesia จัดกิจกรรมการบรรยายซ้อมแผนอพยพคนไทยในอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทีมประเทศไทย พนักงาน SCG Indonesia ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย (TBCI) และผู้แทนจากชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย (TWA) ตลอดจนสมาคมนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย รวมกว่า 50 คน เข้าร่วม

ในโอกาสดังกล่าว นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้กล่าวเปิดกิจกรรม โดยย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอินโดนีเซีย และการเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนในภารกิจการให้ความช่วยเหลือคนไทยเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว จากนั้น ผู้แทนของบริษัท International SOS ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงภัยในด้านต่าง ๆ และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง 3 เหล่าทัพได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจในการสนับสนุนช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศไทยด้วยเส้นทางอากาศและเรือ รวมถึงการวางแผนอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายประชาชนจากจุดรวมพล นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของบริษัท SCG Indonesia ในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่พนักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอกิจกรรมข้างต้นย้อนหลังได้ทาง https://youtu.be/9skMgLLX6wU อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยในอินโดนีเซียศึกษาข้อมูลคำแนะนำ แผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือและอพยพคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย ตลอดจนลงทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้ประสานงานในกรณีฉุกเฉินได้ทาง www.thaiembassyjakarta.com หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับคนไทย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213