กิจกรรมคลินิกสถานเอกอัครราชทูต Embassy’s Clinic (special session)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาได้จัดกิจกรรมคลินิกสถานเอกอัครราชทูตหรือ Embassy’s Clinic (วาระพิเศษ) ผ่านระบบทางไกล เพื่อให้ความรู้และพูดคุยกับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางในอินโดนีเซียและการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาจำนวนมาก

โดยในกิจกรรมนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนายอันวาร์ แวอุเซ็ง นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย UNDI เมือง Ponorogo ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และขั้นตอนเรื่องการขอรับ Vaccine Certificate สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาไทยในการดำเนินเรื่องดังกล่าวต่อไป

ในโอกาสเดียวกัน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกฎการเดินทางข้ามเมืองในอินโดนีเซีย ข้อมูลด้านกงสุล ตลอดจนมาตรการ/ข้อกำหนดล่าสุดในการเดินทางเข้าประเทศไทย พร้อมตอบคำถามและให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19

* กิจกรรม Embassy’s Clinic เป็นข้อริเริ่มใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะ ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และตัวต่อตัว โดยนักเรียน/นักศึกษาไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ หัวข้อที่สนใจ และนัดหมายเวลากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
รับชมเทปบันทึกกิจกรรมย้อนหลังได้ที่:

On 26 October 2021, the Royal Thai Embassy in Jakarta hosted virtual Embassy’s Clinic (special session) for Thai students in Indonesia. The event focused on sharing useful information concerning the well-being of students during the difficult time of the COVID-19 pandemic.

In this occasion, Mr. Anwa Waeuseng, Thai student at UNDI, Ponorogo, was invited to share his experience and steps taken to acquire vaccine certificates for foreign students in Indonesia. Officials at the Embassy also took this opportunity to update the students about the recent travel rules, regulations and restrictions within Indonesia and to enter Thailand as well as relevant consular matters essential for the students.

* The Embassy’s Clinic is an initiative of the Royal Thai Embassy in Jakarta to provide opportunities for officials at the Embassy to meet with Thai Students across Indonesia during the COVID-19 pandemic, be it offline and online. Students who wish to engage in future events are encouraged to inform the Embassy of topics of their interests and to schedule venue, date and time for further arrangement.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213