กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารไทยบรรจุกล่อง จำนวน 150 กล่อง ไปมอบแก่ทัณฑสถาน 3 แห่งที่เมืองตังเกอรัง จ. บันเติน อินโดนีเซีย ได้แก่ (1) Tangerang Correctional Institution Class IIA (2) Tangerang Women Correctional Institution Class IIA และ (3) Tangerang Youth Correctional Institution Class IIA เพื่อแสดงไมตรีจิตต่อผู้ต้องขัง ซึ่งรวมถึงผู้ต้องขังชาวไทยที่ถูกคุมขังในอินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่ประจำทัณฑสถาน และสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดี พร้อมกลับสู่สังคมในอนาคต โดยการดำเนินการดังกล่าวยังช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยและประเทศไทยในสายตาของต่างชาติ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในภาพรวมต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประจำทัณฑสถานได้แสดงความขอบคุณประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยกับชุมชนอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในครั้งนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213