กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมกับนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้เเทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน และหน่วยงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ผู้เเทนชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย และชุมชนไทยในอินโดนีเซีย รวม 30 คน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเฮมาธีโร เมตตาวดี (Vihara Hemadhiro Mettavati) เมือง Cengkareng กรุงจาการ์ตา โดยนำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ อาทิ นม UHT น้ำดื่ม อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็ก วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายสำหรับแม่และเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ตลอดจนหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาค ไปถวายแด่วัดเฮมาธีโร เมตตาวดี โดยวัดฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรมตรวจสุขภาพที่จะเปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลที่วัดฯ มีกำหนดจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว พระภิกษุสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยกับชุมชนอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในครั้งนี้


 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213