กิจกรรม Embassy’s Clinic ครั้งที่ 1 – การพบปะนักศึกษาไทยจาก จ.ชวากลาง อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาเป็นประธานจัดกิจกรรม Embassy’s Clinic* ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาไทย 15 คนจากเมืองโมโจเกอร์โต เซอมารัง และลาโมงัน จ.ชวากลาง โดยเป็นกิจกรรมพบปะระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตากับนักศึกษาไทยในรูปแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563

เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ และแนะนำการดูแลตนเองช่วงสถานการณ์ COVID-19  โดยกล่าวว่า แม้ในปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมกระชับมิตรอันเป็นกิจกรรมพบปะประจำปีของนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย** ดังที่เคยได้ แต่ก็ได้ดูแลสวัสดิภาพและให้ความช่วยเหลือนักศึกษามาโดยตลอด อาทิ (1) ส่งความช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์อนามัยในช่วง COVID-19  จำนวน 3 ครั้งสำหรับนักศึกษา 2,623 คนใน 48 เมือง (2) อพยพนักศึกษา 1,384 คนเดินทางกลับไทย (3) ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย รวมทั้งขอให้จัดหาวัคซีนให้เมื่อได้รับการจัดสรร และ (4) สนับสนุนค่าเช่าที่ทำการสมาคมนักศึกษาไทยในเมืองต่าง ๆ

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่า การดูแลนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญ โดยนักศึกษามีบทบาทสำคัญในฐานะ”ทูต” หรือตัวแทนประเทศไทยในอินโดนีเซีย และในฐานะเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดภายหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมแบบ new normal สำหรับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย และนักศึกษาไทยที่กลับไปไทยชั่วคราว ได้แก่

  1. กิจกรรมประกวดผลงานสร้างสรรค์พร้อมเงินรางวัล
  2. การจัดทำชุดวิดีทัศน์แนะนำชีวิตนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย
  3. การจัดฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  4. การจัด workshop ฝึกอาชีพ/ เพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ นักศึกษาไทยที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และสอบถามได้ทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ กลุ่ม Line และ WhatsApp ประสานงานนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย

ภายหลังกิจกรรม เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบกระเป๋าเป้ฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือภัยธรรมชาติในอินโดนีเซียและหน้ากากอนามัยแก่ตัวแทนนักศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษาด้วย

นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางแก่นักศึกษาและ ตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลด้วย

* กิจกรรม Embassy’s Clinic เป็นข้อริเริ่มใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อให้เป็นโอกาสในการพบปะ ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียในช่วงสถานการณ์ COVID-19  ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และตัวต่อตัว เพื่อให้ได้ทราบประเด็นปัญหาการใช้ชีวิตของนักเรียน/นักศึกษา และแนะนำการดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ นักเรียน/นักศึกษาไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์และนัดหมายเวลากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

** จำนวนนักศึกษาไทยประมาณ 2,000 คนใน 48 เมือง ได้เดินทางกลับไทยแล้วในช่วงโควิด 1,384 คน ขณะนี้ยังเหลืออยู่ที่อินโดนีเซียประมาณ 500-600 คน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213