คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ออท. ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร. พินิติ รตนานุกูล กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยครูชาวอินโดนีเซียที่ได้รับรางวัลฯ ได้แก่ นาย Herwin Hamid นาย Encon Rahman และนาย Rudy Haryadi ครูผู้ได้รับรางวัพระราชทานปี 2558 ปี 2560 และ ปี 2562 ตามลำดับ โดยมีผู้แทนจากบริษัท SCG และบริษัทบ้านปูเข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางในการให้การส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธิฯ และสนับสนุนแก่ครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานฯ นอกจากนี้ คณะฯ ได้ให้สัมภาษณ์ กับสื่อมวลชนท้องถิ่นซึ่งสนใจกิจกรรมของมูลนิธิฯ และประวัติของครูรางวัลพระราชทานฯ อีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213