งานเทศกาลไทยประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำกรุงจาการ์ตา ได้จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2562 (Thai Festival 2019) ที่ห้างสรรพสินค้า Emporium Pluit กรุงจาการ์ตา เพื่อส่งเสริมสินค้า อาหาร ผลไม้ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวไทยในอินโดนีเซีย โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานเปิดงานฯ และมีผู้แทนอินโดนีเซีย ภาคเอกชนไทยและชุมชนชาวไทยในกรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 80 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงาน Thai Festival เป็นครั้งที่สองในกรุงจาการ์ตา โดยมีการออกบูธของผู้ประกอบการไทย บริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าไทย และร้านอาหารไทยที่ได้รับการรับรอง Thai Select จำนวนกว่า 30 บูธ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ การสาธิตทำขนมไทย การสาธิตปรุงอาหารไทยโดยเชฟชื่อดังของอินโดนีเซีย Chef Steby รวมทั้งการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับจาการ์ตา-กรุงเทพ สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยฯ

งานเทศกาลไทยมีผู้เข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าประมาณ 20,000 คน โดยงานดังกล่าวเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเชิงนวัตกรรม อาทิ ผลไม้อบแห้ง เห็ด organic กรอบ ต้มยำกุ้ง freeze dried และเป็นช่องทางในการจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการอินโดนีเซียเพื่อต่อยอดทางธุรกิจด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213