งาน ASEAN Women’s Circle (AWC) Charity Bazaar

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา คณะทูตถาวรไทยประจำอาเซียน และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร และชุมชนไทยในกรุงจาการ์ตา ได้ร่วมกันออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทยในงาน Charity Bazaar ที่จัดโดย ASEAN Women’ s Circle (AWC) ณ อาคารสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยรายได้จากการร่วมกิจกรรมจะบริจาคสมทบแก่ AWC เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ/องค์กรการกุศล เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทั้งในอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งนี้ ระหว่าง 11-12 ธันวาคม 2562 Women’s International Club Jakarta (WIC) มีกำหนดจัดงาน WIC Annual Charity Bazaar ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเขิญหน่วยงานและชุมชนไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213