ประกาศปิดทำการฝ่ายกงสุลในวันเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซีย วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศปิดทำการฝ่ายกงสุลในวันเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซีย วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรณีคนไทยตกทุกข์ ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +๖๒ ๘ ๑๑๑๘ ๖๒๕๓ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213