พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดจาการ์ตาธรรมจักรชยะ กรุงจาการ์ตา ปี 2561

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2561 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยหน.สนง. ทีม ปทท. ข้าราชการ สอท. และ คผถ. ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดจาการ์ตาธรรมจักรชยะ กรุงจาการ์ตา โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และมีเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่การทูตจากประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมด้วย ได้แก่ ศรีลังกา เมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมกว่า 100 คน ในโอกาสนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงวัดจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินโดยเสด็จพระราชกุศลของกระทรวงการต่างประเทศ และผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งสิ้น 376,218บาท หรือ 156,757,667 รูเปียห์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213