มาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

 • ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass ผ่านทางเว็บไซต์ http://tp.consular.go.th อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ QR Code ทางอีเมล เพื่อใช้แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ ตม. ไทย หากไม่มี QR Code จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย
 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับ QR Code ผ่านระบบ Thailand Pass แล้วก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สามารถใช้ QR Code ดังกล่าวเดินทางเข้าไทยตามโครงการที่เลือกไว้ได้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนเเปลง
 • ในชั้นนี้ ผู้ประสงค์เดินทางเข้าไทยสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบที่ 1 Alternative Quarantine (AQ – กักตัวที่โรงแรมที่พัก) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   • – ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กักตัวที่โรงแรมที่พัก AQ 7 วัน (จองและจ่ายค่าที่พักเต็มจำนวน หรือจ่ายเงินมัดจำแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 บาท โดยหลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pick-up) และค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)
   • – ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส กักตัวในโรงแรมที่พัก AQ 10 วัน (จองและจ่ายค่าที่พักเต็มจำนวน หรือจ่ายเงินมัดจำแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 บาท โดยหลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)
   • – ผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถเลือกโรงแรม AQ ได้เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก / ผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตฯ สามารถเลือกโรงแรม AQ ได้เฉพาะในภูเก็ตและพังงา
   • – การจองโรงแรม AQ ให้ติดต่อโรงแรมโดยตรง หรือจองผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่

  www.agoda.com/quarantineth https://asq.locanation.com

  https://asq.ascendtravel.com https://asqthailand.com  https://entrythailand.go.th 

   • – คนไทยที่ประสงค์เข้าไทยด้วยรูปแบบ AQ ไม่จำเป็นต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง
   • – คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ

  รูปแบบที่ 2 Sandbox Programme ที่ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เฉพาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   1. – อนุญาตเฉพาะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันเท่านั้น
   1. – ไม่ต้องกักตัวในโรงแรมที่พัก แต่ต้องอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่นอก Sandbox ได้
   1. – สำหรับภูเก็ต/กระบี่/พังงา จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ จังหวัดดังกล่าว อย่างน้อย 7 วัน หลักฐานการจองจะต้องระบุว่ารวม Airport Pickup ด้วย ทั้งนี้ ในช่วง 7 วัน สามารถพักหลายโรงแรมได้ แต่ต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกัน และระหว่างวัน สามารถเดินทางไปมาระหว่างสามจังหวัดข้างต้นได้ แต่ต้องกลับมาพักที่โรงแรมเดิม
   1. – สำหรับสุราษฎร์ธานี (สมุย เกาะเต่า พะงัน) จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ ในพื้นที่ อย่างน้อย 7 วัน หลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวม Airport Pickup และค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง อย่างน้อยคืนแรกจะต้องเป็นโรงแรมในสมุย ส่วนอีก 6 คืนจะพักที่สมุย เกาะเต่า หรือเกาะพะงัน ก็ได้ โดยเมื่อได้รับผลตรวจฯ เป็นลบที่สมุยแล้ว จึงสามารถเดินทางไปพักที่โรงแรมในเกาะเต่า/เกาะพะงันได้
   1. – ต้องมีหลักฐานการชำระค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง จากระบบ

  www.thailandpsas.com

   1. โดยต้องตรวจ RT-PCR ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 หรือ 6
   1. – ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง (ยกเว้นกรณี (1) เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และ (2) ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันการหายป่วยได้กรณีที่ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก)
   1. – คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ
   – เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยภายใต้โครงการ Sandbox ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

   

  – ** กรณีเข้าโครงการ Sandbox ที่ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ต้องเดินทางเข้าภูเก็ตโดยตรงจากต่างประเทศเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ โดยหากเดินทางเข้าทางกรุงเทพฯ จะต้องกักตัวที่กรุงเทพตามรูปแบบ AQ และไม่สามารถต่อเครื่องไปภูเก็ตได้จนกว่าจะกักตัวที่กรุงเทพฯ ครบตามกำหนด
  – ** กรณีเข้าโครงการ Sandbox ที่สุราษฎร์ธานี (สมุย เกาะเต่า พะงัน) ผู้เดินทางสามารถบินตรงจากต่างประเทศเข้าเกาะสมุย หรือเปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ แต่ต้องต่อเที่ยวบินที่ PG5125 / PG5151 หรือ PG5171 ไปยังเกาะสมุย และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบินจากอินโดนีเซียไปยังปลายทางแบบ single booking เท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213