ราคากลางถอดบทเรียนจากอินโดนีเซีย และเยาวชนไทยในอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมมุมมองและ แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทดูแลรักษาความสะอาดที่สถานเอกอัครราชทูต และบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 ก.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213