วันนี้ (15 พ.ย.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ส่งนาย ส. (นามสมมุติ) ลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะอัมบนนานกว่า 10 ปี กลับประเทศไทย

วันนี้ (15 พ.ย.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ส่งนาย ส. (นามสมมุติ) ลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะอัมบนนานกว่า 10 ปี กลับประเทศไทย ภายหลังจากที่นาย ส. ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทางเฟสบุ๊คเมื่อปลายเดือน ต.ค. 2562 จากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับ ตม. อินโดนีเซียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารและบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 นาย ส. นับเป็นลูกเรือประมงคนที่ 2,049 ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือคนไทยทุกคนในอินโดนีเซียในกรณีตกทุกข์ได้ยาก ภัยพิบัติ และฉุกเฉิน โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรฉุกเฉิน +62 811 186253 และทางเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213