สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงจาการ์ตา โดยมีนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในกรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธี รวม ๔๐ คน

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครรราชทูตฯ ได้วางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า เมื่อปี ๒๔๑๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ เยือนชวา และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการเสด็จฯ เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย จากนั้น ได้เสด็จประพาสชวาอีกสองครั้งเมื่อปี ๒๔๓๙ และปี ๒๔๔๔ ซึ่งได้คงไว้ซึ่งหลักฐานสำคัญในอินโดนีเซีย ได้แก่ รูปปั้นช้างสัมฤทธิ์หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ซึ่งพระราชทานแก่ชวาเมื่อภายหลังเสด็จประพาสชวา ครั้งที่ ๑ และศิลาจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร.๓๔ รศ ๑๒๐ ซึ่งทรงจารึกไว้เมื่อคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรน้ำตกดาโก เมืองบันดุง เมื่อปี ๒๔๔๔

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการบูรณะศาลาไทยครอบศิลาจารึกฯ และจัดทำแผ่นป้ายประดับเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมจารึกคำอธิบายประวัติความเป็นมา รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาไทย เพื่อให้คงไว้ซึ่งหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซียสืบต่อไป ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี ๒๕๖๓


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ  

11 ส.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

31 ก.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

27 ก.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213