สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมสาธิตการออกกำลังกายไทยฟิต

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดกิจกรรมสาธิตการออกกำลังกายไทยฟิต (Thai Fit) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ ที่นำเอานาฏศิลป์ มาผสมผสานกับการออกกำลังกาย โดยมีคุณขจิตธรรม พาทยกุล ผู้ก่อตั้ง Thai Fit และคุณลิเดีย ตันติวิรมานนท์ เป็นครูฝึกสอน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยมีทั้งชุมชนสตรีไทยในอินโดนีเซียและชาวอินโดนีเซียเข้าร่วม 40 คน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้แก่ชาวอินโดนีเซียด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213