สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงจาการ์ตา ได้นำสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ข้าวสารและเครื่องปรุงอาหาร กระดาษเช็ดหน้าและกระดาษชำระ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผง ขนม สบู่ ยาสระผม น้ำมันบำรุงผิวสำหรับเด็ก ตลอดจนยาสามัญและวิตามินสำหรับเด็ก ไปบริจาคแก่สถานรับเลี้ยงเด็กยากไร้ Yayasan Sayap Ibu สาขากรุงจาการ์ตา โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี ด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สถานรับเลี้ยงเด็กยากไร้ดังกล่าวจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปใช้ดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง มีความพิการด้านร่างกาย/สมอง (อายุตั้งแต่แรกเกิด- ๑๘ ปี) ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ที่สถานที่ดังกล่าวรวม ๒๑ คน ตลอดจนนำไปแจกจ่ายแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลกว่า ๑๐๐ คนซึ่งมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในเครือข่ายของสถานรับเลี้ยงเด็กยากไร้ข้างต้น  

ในโอกาสดังกล่าว นาง Tjondrowati Subiyanto ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กยากไร้ Yayasan Sayap Ibu ประจำสาขากรุงจาการ์ตา ได้แสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้ อนึ่ง สถานรับเลี้ยงเด็กยากไร้ Yayasan Sayap Ibu เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๕ และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินพันธกิจในการช่วยเหลือและให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือมีความยากลำบากมาแล้วกว่า ๑,๐๐๐ คน 

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213