สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมกิจกรรม Magical ManSuang in Jakarta ณ หอประชุม Kasablanca Hall ห้างสรรพสินค้า Kota Kasablanca เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนางสาวรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ คู่สมรส เข้าร่วมกิจกรรม Magical ManSuang in Jakarta จัดโดยบริษัท Lumina Entertainment ร่วมกับบริษัท Be On Cloud และบริษัท Live Nation Thailand โดยเป็นกิจกรรมแนะนำภาพยนตร์เรื่องแมนสรวง และแนะนำตัวนักแสดงนำ 4 คน ได้แก่ นายภาคภูมิ ร่มไทรทอง (มาย) นายณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ (อาโป) นายธนายุทธ ฐากูรอรรถยา (ต๋อง) และนายอัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ (บาส) ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความสำเร็จของภาพยนต์เรื่องแมนสรวงที่นำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านเครื่องแต่งกายและเนื้อหาของบทภาพยนต์ที่ร่วมสมัยและเข้าใจได้ในหมู่ผู้ชมชาวอินโดนีเซีย พร้อมทั้งกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมวัฒนธรรมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ภาพยนตร์ อาหาร แฟชั่น เทศกาล และ ศิลปะการต่อสู้ (มวยไทย) ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Magical ManSuang in Jakarta ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๒๐๐ คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213