สอท. จัดการซ้อมแผนอพยพคนไทยในอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับ SCG Indonesia ได้จัดการซ้อมแผนอพยพคนไทยในอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบ hybrid โดยมีหน่วยงานทีมประเทศไทย พนักงาน SCG Indonesia ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย (TBCI) และผู้แทนจากชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย (TWA) รวม 60 คน เข้าร่วมการซ้อมแผนอพยพดังกล่าวที่อาคารที่ทำการ สอท. รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพฯ ผ่านระบบออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและในอินโดนีเซีย
ในการนี้ นางจิราพร สุดานิช อุปทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้กล่าวกับผู้มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยที่ผ่านมา และการถอดบทเรียนเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเกิดแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19 จากนั้น ผู้แทนของบริษัท International SOS ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงภัยในด้านต่าง ๆ ภายในอินโดนีเซีย นางปัทมา ศิริกุล President Director ของ PT SCG Indonesiaได้แลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ทั้ง 3 เหล่าทัพได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ/แนวทางในการสนับสนุน/ช่วยเหลือคนไทยกรณีอพยพกลับประเทศไทย
อนึ่ง สอท. ได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้หารือกับคณะบริหารใหม่ของ TBCI เกี่ยวกับการจัดงานวันชาติด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213