สอท.จัดงานชุมชนไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สอท. ณ กรุงจาการ์ตาและทีมประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงชุมชนไทยในอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในโอกาสนี้ นางจิราพร สุดานิช อุปทูตเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองเดนปาซาร์ พร้อมทีมไทยแลนด์ ผู้แทนจากชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนิเซีย (Thai Business Club Indonesia) และชมรมสตรีไทยในอินโดนิเซีย (Thai Women Association) เข้าร่วม ในการจัดงานครั้งนี้ สอท. ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของกรุงจาการ์ตา โดยได้จำกัดจำนวนแขกและได้ดำเนินการตรวจ antigen สำหรับแขกทุกท่านก่อนเข้าร่วมงาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213