เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุม Regional Conference on Digital Diplomacy

เมื่อวันที่ 10 กันยาย 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมการประชุม Regional Conference on Digital Diplomacy จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ อินโดนีเซีย โดยมีนางเร็ตโน มาซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากมาเลเซีย และกัมพูชา เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำอินโดนีเซีย ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกว่า 200 คน ที่ประชุมได้เน้นการหารือในประเด็น ดังนี้ 1) Digital Diplomacy : Challenges and Opportunities 2) Role of Digital Diplomacy in Crisis Situation และ 3) Digital Diplomacy in Economic Development  โดยคณะผู้แทนได้กล่าวถ้อยแถลง  มี panel discussion และการแสดงนิทรรศการ application ในด้านต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอ share ประสบการณ์ในการใช้ Digital Diplomacy ในการช่วยเหลือคนไทยประสบภัยแผ่นดินไหว/สึนามิที่ลอมบอก และปาลู เมื่อปี 2561 ว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ประโยชน์จาก online application และระบบการลงทะเบียนคนไทย online ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำขึ้น  ในการสื่อสารติดต่อและรวบรวมข้อมูลของผู้ประสบภัยแบบ real time ทำให้ทราบข้อมูลผู้ประสบภัย สถานการณ์ ณ เวลานั้น ตำแหน่งที่ประสบภัย และจุดนัดหมาย อันเป็นข้อมูลสำคัญของผู้ประสบภัยที่ครบถ้วน ซึ่งได้นำไปใช้ในการเจรจาขอความช่วยเหลือกับฝ่ายอินโดนีเซีย และวางแผนประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถช่วยเหลืออพยพคนไทยกว่า 300 คนที่ประสบภัยพิบัติทั้งสองกรณีได้อย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ประโยชน์จาก FB ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการแจ้งเตือนคนไทย กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ การชุมนุมประท้วง และ ล่าสุด คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการแข่งขันฟุตบอล ฯลฯ  นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทการบินไทย และไทยแอร์เอเชีย ในการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนonline สำหรับคนไทยที่เดินทางมายังอินโดนีเซีย สำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213