เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกแก่นางออนนี อัสรี มาเรียม อัลมาเฌอฮ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองสุราบายา และงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกแก่นางออนนี อัสรี มาเรียม อัลมาเฌอฮ์ (Onny Asri Maryam Almasyhur) กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองสุราบายา และงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและคู่สมรส หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงจาการ์ตา ข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประธานชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย ผู้แทนชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย และครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีฯ และงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว

นางออนนีฯ เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และได้ปฏิบัติหน้าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองสุราบายาด้วยความเสียสละและทุ่มเท โดยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดชวาตะวันออก การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในจังหวัดชวาตะวันออก และการส่งเสริมความนิยมไทยในจังหวัดชวาตะวันออก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213