ออท. ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมงาน Women International Club (WIC) Annual Charity Bazaar ครั้งที่ 53

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2565 นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Women International Club (WIC) Annual Charity Bazaar ครั้งที่ 53 ณ โรงแรม Grand Sahid Jaya กรุงจาการ์ตาซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสตรีนานาชาติแห่งกรุงจาการ์ตา (Women International Club-WIC)โดยมี นาง I Gusti Ayu Bintang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีและคุ้มครองเด็กอินโดนีเซีย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้อํานวยการสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประธานชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย และชุมชนสตรี ไทยในอินโดนีเซียเข้าร่วมด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา และชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย ออกบูทประเทศไทยในงานดังกล่าว โดยได้จําหน่ายผ้าไหม ผลไม้ไทย และขนมไทย เพื่อนํารายได้จากการจําหน่ายสินค้าร่วมบริจาคสมทบทุนแก่ชมรมสตรีนานาชาติฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชาวอินโดนีเซีย อาทิ ทุนการศึกษา และการช่วยเหลือเด็กกําพร้า ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในอินโดนีเซียรวม 27 สถานเอกอัครราชทูต และร้านค้าต่าง ๆ ในอินโดนีเซียเข้าร่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213