อัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Business Matching

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางจิราพร สุดานิช อัครราชทูต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand-Indonesia Medical and Pharmaceutical Products Business Matching and Networking 2019 ที่โรงแรม JW Marriott กรุงจาการ์ตา โดยงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องมือแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ไปเจรจาการค้าที่ภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายในงานมีการเสวนาเรื่องตลาดเครื่องมือแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ของอินโดนีเซีย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาล OMNI และประธานสมาคม Indonesian Association of Medical and Laboratory Devise Enterprise รวมทั้ง มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213