เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายมานากรณ์ฯ กงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมภาษณ์และตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติบุคคลที่อาจมีสัญชาติไทยผ่านทาง VDO Conference กับกรมการกงสุลและคณะทำงานตรวจสอบและพิสูจน์สัญชาติ ณ เมืองตันจุงปีนัง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายมานากรณ์ฯ กงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมภาษณ์และตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติบุคคลที่อาจมีสัญชาติไทยผ่านทาง VDO Conference กับกรมการกงสุลและคณะทำงานตรวจสอบและพิสูจน์สัญชาติ ณ เมืองตันจุงปีนัง โดยคณะทำงานฯ ประกอบด้วยหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักบริหารการทะเบียน มท. กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สตม. และกรมยุทธการทหารเรือ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือส่งตัวคนไทยกลับประเทศไทย

คณะทำงานฯ ได้สัมภาษณ์ลูกเรือชาวประมงที่อ้างว่าเป็นคนไทย 5 ราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบุคคลของความเป็นคนไทย ข้อมูลการพำนัก ณ ภูมิลำเนาใน ปทท. และความเกี่ยวโยงกับครอบครัวและเครือญาติให้ ปทท. ก่อนนำไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า บุคคลเหล่านี้เป็นคนไทยจริงหรือไม่ กรณีที่ได้ข้อสรุปว่า เป็นคนไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการช่วยเหลือ โดยออกเอกสารเดินทาง และดำเนินการเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อส่งตัวกลับประเทศไทยในโอกาสแรกต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือคนไทยทุกคนในอินโดนีเซียในกรณีตกทุกข์ได้ยาก ภัยพิบัติ และฉุกเฉิน รวมถึงช่วยเหลือส่งกลับประเทศ โดยที่ผ่านมา ก็ได้ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าประจำเมืองต่าง ๆ ในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องในการส่งตัวคนไทยกลับประเทศ ทั้งนี้ หากคนไทยต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อผ่าน facebook สอท. นี้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213