เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่เมืองสุราบายา

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองสุราบายา และข้าราชการทีมประเทศไทยในอินโดนีเซีย ได้เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่เมืองสุราบายา จ.ชวาตะวันออก เพื่อสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนในอินโดนีเซีย และประเด็นที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษา และให้การสนับสนุนด้านอื่น ๆ ต่อไปเพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม ซึ่งรวมถึงการเปิดรับนักศึกษาให้มาฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัทไทยในอินโดนีเซีย โดยทีมประเทศไทยที่เดินทางมาด้วยยินดีที่จะให้นักศึกษาฝึกงานกับหน่วยงานของตนและเชื่อมประสานให้บริษัทเอกชนที่เดินทางมาจากไทยได้รู้จักนักศึกษาด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ และลงทะเบียนออนไลน์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเน้นย้ำความสำคัญของข้อมูลนักศึกษาในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยขอให้นักศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนดังกล่าวให้นักศึกษาใหม่ที่จะมาอินโดนีเซียทราบด้วย อีกทั้งได้แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและขั้นตอนการเลือกตั้งด้วย ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบ”กระเป๋าเป้ฉุกเฉิน” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย อาหารแห้งและยาเวชภัณฑ์ให้กับนักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ มีนักศึกษามาพบปะเอกอัครราชทูตฯ และคณะ 20 คน ซึ่งต่างขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ห่วงใยและดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาโดยตลอด

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213