เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานองค์กรศาสนาอิสลามใหญ่อันดับ 2 Muhammadiyah ของอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้พบหารือกับ ดร. Haedar Nashir ประธานใหญ่องค์กรศาสนา Muhammadiyah ซึ่งเป็นองค์กรมุสลิมสายกลางที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอินโดนีเซีย
ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับ Muhammadiyah โดยมีนักศึกษาไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเครือ Muhammadiyah ทั่วอินโดนีเซียจำนวนมาก โดยเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ Muhammadiyah ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่า การศึกษาเป็นสาขาความร่วมมือที่สำคัญยิ่งของความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย และว่า Muhammadiyah เป็นองค์กรมุสลิม ที่สำคัญยิ่งเป็นต้นแบบการเสริมสร้างแนวคิดมุสลิมสายกลางและสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนแนวคิดสุดโต่งและหัวรุนแรง จึงต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมาเรียนกับมหาวิทยาลัย Muhammadiyah ให้มากเป็นอันดับ 1 ในโลก ขณะที่ ดร. Haedar ยินดีอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยในเรื่องนี้ และเห็นว่า ไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใกล้ชิดเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
นอกจากนี้ สองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยผ่าน ศอ.บต.และ Medat การสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับมหาวิทยาลัยในเครือ Muhammadiyah การแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านวิจัยฮาลาล
เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ ดร. Haedar และคณะเยือนไทยในปี 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ดร. Haedar ได้ตอบรับและยินดีที่จะหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213