เอกอัครราชทูตฯ พบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดสุลาเวสีเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เดินทางเยือนเมืองมานาโด จังหวัดสุลาเวสีเหนือ และได้พบหารือกับนาย Olly Dondokambey ผู้ว่าราชการจังหวัดสุลาเวสีเหนือ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมง เกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านวิชาการ โดยเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ด้านประมงระหว่างภาคเอกชนไทยกับอินโดนีเซีย ซึ่งไทยมีศักยภาพ ขอให้จังหวัดฯ สนับสนุนบริษัทซีพี ซึ่งทำฟาร์มไก่ 3 แห่งและฟาร์มหมูในจังหวัดฯโดยมีคุณสานิตย์ฯ และคุณปราโมทย์ฯ ผู้บริหารซีพี ภาคตะวันออก เข้าร่วมหารือด้วย และขอให้จังหวัดฯสนับสนุนบริษัทกระทิอร่อยดีซึ่งส่งออกกระทิไปต่างประเทศ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอที่จะจัดโครงการฝึกอบรมโดย TICA ด้านการเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว และการสาธารณสุข และเสนอให้บริษัทซีพี พิจารณาจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่ในมหาวิยาลัยฯ เพื่อฝึกอบรมนักศึกษา ทั้งนี้ จังหวัดสุลาเวสีเหนือมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรประมง มะพร้าว การพลู และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่าเรือ สนามบิน ทางด่วน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่

ในช่วงเย็น เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ประธานสภาหอการค้า และอุตสาหกรรม (KADIN) ของจังหวัดฯ และคณะ และได้หารือแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้มากยิ่งขึ้น โดย KADIN แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับเอกชนไทยที่สนใจเข้ามาลงทุนในจังหวัดสุลาเวสีเหนือ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213