เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mahendra Siregar รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของอินโดนีเซีย โดยสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียรวมทั้งการจัดกิจกรรมในโอกาสการครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – อินโดนีเซียในปี 2563 อาทิ แผนการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย การจัด Business Summit ระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนอินโดนีเซีย (โดยเชิญผู้ประกอบการ SMEs และนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ young entrepreneurs เข้าร่วมด้วย) การจัด Education Summit ครั้งแรกระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันมากขึ้น การฟื้นฟูความร่วมมือด้านประมง (ครอบคลุมการลงทุนในอุตสาหกรรมประมง การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือวิชาการ) และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยกับ BEKRAF ของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาแนวคิดอินโด-แปซิฟิกและการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยในปีหน้า อินโดนีเซียจะจัดการประชุม World Economic Forum ควบคู่ไปกับการจัดประชุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอินโด-แปซิฟิกด้วย ทั้งนี้ อาเซียนจำเป็นจะต้องพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถรักษาความสำคัญและส่งเสริมบทบาทและความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213