เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนเมืองบิตุง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้พบหารือกับนาย Audy Pangemanan, Regional Secretary ของเมืองบิตุง จังหวัดสุลาเวสีเหนือ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย เมืองบิตุงมีศักยภาพด้านการเกษตร อาทิ มะพร้าว และการประมง โดยเฉพาะสินค้าประมงแปรรูป เช่น ทูน่ากระป๋อง ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เสนอความร่วมมือด้านวิชาการด้านประมง ระหว่างคณะประมงของไทย กับมหาวิทยาลัยด้านทรัพยากรทางทะเลของเมืองบิตุง นอกจากนี้ เมืองบิตุงมี special economic zone (SEZ) เพื่อส่งเสริมการลงทุน รวมทั้ง ท่าเรือ Port of Bitung เพื่อรองรับธุรกิจที่อยู่ในเขต SEZ และที่อื่น ๆ ซึ่งท่าเรือช่วยให้การขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศสะดวกขึ้น โดย Port of Bitung มีแนวโน้มที่จะเป็น international hub ในอนาคต เมืองบิตุงมีโครงสร้างพื้ฐานที่ดี โดยมีการสร้างทางด่วนระหว่างมานาโด (เมืองหลวงของจังหวัดสุลาเวสีเหนือ) กับเมืองบิตุง เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างทั้งสองเมือง ซึ่งจะเริ่มใช้ในปลายปี 2562 และจะมีการสร้างทางรถไฟระหว่างมานาโด-บิตุง และสนามบินใหม่ในอนาคต

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมท่าเรือบิตุง ซึ่งแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง และท่าเรือขนส่งสินค้า ขณะนี้ ท่าเรื่อขนส่งสินค้าสามารถรองรับปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 280,000 TEU และคาดว่าในปลายปีนี้จะรองรับได้ถึง 500,000 TEU ในส่วนของท่าเรือประมง มีการตรวจสอบใบรับรองการจับสัตว์น้ำทุกครั้ง ก่อนที่จะขนส่งหรือขายสินค้าต่อไป ซึ่งท่าเรือประมงได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบ e-monitoring

ในช่วงเย็น เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของเมืองบิตุง และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเขต SEZ ของเมืองบิตุง ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี และอื่น ๆ นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานของบิตุง เช่น ท่าเรือ และทางด่วนระหว่างมานาโด-บิตุง ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่อง logistics สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเขต SEZ ด้วย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213