เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย ที่เป็นกำลังสำคัญของชมรมฯ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวไทยในอินโดนีเซีย และสร้างเครือข่ายชุมชนไทยให้แข่งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ชมรมฯ เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในอินโดนีเซีย เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวอินโดนีเซียด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213