เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ecosystem and How Thailand Build their Agriculture”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ecosystem and How Thailand Build their Agriculture” ที่งานสัมมนา Investor Gathering Bizcom Indonesia ครั้งที่ 29 ที่โรงแรม Fairmont ณ กรุงจาการ์ตา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับภาคการเกษตรของไทย รวมถึง แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร นโยบายขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร และพัฒนาการของภาคเกษตรของไทยที่เป็นรูปธรรม เช่น การขับเคลื่อนของรัฐบาลไทยด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรยุคใหม่ (smart farmers) การเกษตรแบบใหม่หรือการเกษตรแม่นยำสูง (precision farming) คอนแทรคฟาร์มมิ่ง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้บรรยายเรื่องการเกษตรของอินโดนีเซีย จากทั้งภาครัฐและเอกชนของอินโดนีเซีย และมีผู้แทนบริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตรจำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลของไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ด้วย

อนึ่ง Bizcom Indonesia เป็นสมาคมนักธุรกิจชาวอินโดนีเซียในสาขาการเงิน เทคโนโลยีและการเกษตร โดยก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2017 และมีสมาชิกกว่า 2,500 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213