เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจ SME 58 คน จากสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายภาพรวมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ SME ของอินโดนีเซีย ตลอดจนให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาส ปัญหา และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซีย นอกจากนี้ น.ส. ภรภัทร์ พันธ์งอก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้บรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าในอินโดนีเซีย และ น.ส.ณภัทร ทัพพันธุ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนในอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ คณะนักธุรกิจ SME เดินทางมายังกรุงจาการ์ตา เพื่อเข้ารวมงาน Trade Expo Indonesia 2019 โดยเป็นธุรกิจในหลายสาขา อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง อาหารแปรรูป สินค้าแปรรูปจากสมุนไพร และการท่องเที่ยว ซึ่งการเข้าร่วมงานดังกล่าวได้นำไปสู่การจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการบางรายด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213