เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พบหารืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖ ออท. ประพันธ์ ดิษยทัต ได้พบหารือกับนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาอินโดนีเซียเพื่อพบหารือและสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนอินโดนีเซียเกี่ยวกับการค้าข้าวและความมั่นคงทางอาหาร อันสามารถปูทางไปสู่การเพิ่มพูนการค้าข้าว และการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมีนางหทัยชนก สีวะรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และ น.ส. ปุญชรัศมิ์ เหมือนสร้อย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เข้าร่วมการหารือด้วย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าว การค้าการลงทุน และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียร่วมกัน รวมถึงร่วมพิจารณาโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในสาขาสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพสูง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213