เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียคนใหม่

เมื่อวันที่กันยายน ๒๕๖๖ นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตกรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Pahala Nugraha Mansury รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของอินโดนีเซีย
 โดยสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุน ความมั่นคง  การศึกษาวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชน นอกจากนี้ สองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมในห้วงต่อจากนี้ อาทิ การจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินโดนีเซียครั้งที่ ๑๐ การเยือนของผู้แทนระดับสูง การจัดกิจกรรมเพื่อปูทางไปสู่การเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๕ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – อินโดนีเซียในปี ๒๕๖๘ ต่อไป 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

31 ก.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213