กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำของอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งหนังสือและนิตยสารภาษาไทยที่ได้รับจากห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศ ไปมอบให้แก่ทัณฑสถาน 3 แห่งที่เมืองตังเกอรัง จ. บันเติน อินโดนีเซีย ได้แก่ (1) Tangerang Correctional Institution Class IIA (2) Tangerang Women Correctional Institution Class IIA และ (3) Tangerang Youth Correctional Institution Class IIA ตลอดจนนำส่งทางไปรษณีย์แก่ทัณฑสถานที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่อื่น ๆ นอกกรุงจาการ์ตา เพื่อแสดงไมตรีจิตให้แก่ผู้ต้องขังชาวไทยในอินโดนีเซีย และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดีพร้อมกลับสู่สังคมในอนาคต  โดยในโอกาสดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประจำทัณฑสถานได้แสดงความขอบคุณประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้

 

 

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213