กิจกรรมพบปะชุมชนไทยในเมืองสุราบายาและพิธีมอบรางวัลกงสุลอาสาประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดกิจกรรมพบปะชุมชนไทยที่เมืองสุราบายา โดยนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ชาวไทยที่อาศัยในเมืองสุราบายา ณ ร้านอาหาร Chao Phraya Thai Fine Cuisine มีนาง Onny Asri Miryam กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองสุราบายา และชาวไทยเข้าร่วมกว่า 40 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กงสุลสัญจรที่เมืองสุราบายา ที่จัดขึ้นในห้วงเดียวกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มกลัดเชิดชูเกียรติ และเสื้อกงสุลอาสาให้แก่นางสาวนฤมล สุวรรณ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น “กงสุลอาสา” ประจำปี 2566 โดยที่ผ่านมานางสาวนฤมลฯ ได้อุทิศตนสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะการประสานงานให้ความช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของชาวไทยที่พำนักในเมืองสุราบายามาด้วยจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โครงการกงสุลอาสา เป็นข้อริเริ่มของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคนไทยในต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213