ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเมดาน ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 65 เวลา 14.00-19.00 น. และวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 65 เวลา 9.00-17.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเมดาน ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 65 เวลา 14.00-19.00 น. และวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 65 เวลา 9.00-17.00 น. โดยสามารถศึกษาข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/2Vj97C9qpjKbsRZM8 หรือตาม QR code ที่ปรากฏตามภาพ

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213