ประธานมูลนิธิ Maria Monique Last Wish และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาและภริยา

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ออท. ประพันธ์ ดิษยทัต และคุณรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ ภริยา ได้ต้อนรับ Ms. Natalia Sutrisno Tjahja ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Maria Monique Last Wish Foundation และคณะ ประกอบด้วย พ.อ.หญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน Mrs. Rita Pusponegoro อดีตประธาน Women International Club (WIC) โดยมี น.อ. ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมด้วย โดยมูลนิธิฯ ได้นำเสนอความเป็นมาและทั้งสองฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทำกิจกรรมด้านการกุศลในอนาคต

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213