สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดงาน “สุขสันต์สงกรานต์ ๒๕๖๗” เพื่อฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับชมรมสตรีไทยในจาการ์ตา และกลุ่ม Sanuk Mak จัดงาน “สุขสันต์สงกรานต์ ๒๕๖๗” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองประเพณีวันสงกรานต์ของไทย และประชาสัมพันธ์เทศกาลดังกล่าวของไทยให้เป็นที่รู้จักในอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ ๓๕๐ คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย (๑) กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมคู่สมรสและผู้แทนชุมชนไทยในอินโดนีเซีย (๒) การออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าต่าง ๆ ของทีมประเทศไทย ชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย และกลุ่ม Sanuk Mak (๓) กิจกรรมจับสลากและตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทย อาทิ  บ. Central Retail Indonesiaธ.กสิกรไทย และ บ. PTT Global Chemical (๔) กิจกรรมรำวงสงกรานต์ (๕) การแสดงดนตรีสด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ. SCG Indonesia และ (6) กิจกรรมเล่นน้ำสืบสานประเพณีสงกรานต์

การจัดงานสุขสันต์สงกรานต์ ๒๕๖๗ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดี และได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างยิ่ง และทำให้ชาวอินโดนีเซียมีความสนใจที่จะเดินทางไปเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าวในประเทศไทยในอนาคต

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213