สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมกิจกรรม Magical ManSuang in Jakarta ณ หอประชุม Kasablanca Hall ห้างสรรพสินค้า Kota Kasablanca เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนางสาวรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ คู่สมรส เข้าร่วมกิจกรรม Magical ManSuang in Jakarta จัดโดยบริษัท Lumina Entertainment ร่วมกับบริษัท Be On Cloud และบริษัท Live Nation Thailand โดยเป็นกิจกรรมแนะนำภาพยนตร์เรื่องแมนสรวง และแนะนำตัวนักแสดงนำ 4 คน ได้แก่ นายภาคภูมิ ร่มไทรทอง (มาย) นายณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ (อาโป) นายธนายุทธ ฐากูรอรรถยา (ต๋อง) และนายอัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ (บาส) ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความสำเร็จของภาพยนต์เรื่องแมนสรวงที่นำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านเครื่องแต่งกายและเนื้อหาของบทภาพยนต์ที่ร่วมสมัยและเข้าใจได้ในหมู่ผู้ชมชาวอินโดนีเซีย พร้อมทั้งกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมวัฒนธรรมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ภาพยนตร์ อาหาร แฟชั่น เทศกาล และ ศิลปะการต่อสู้ (มวยไทย) ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Magical ManSuang in Jakarta ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๒๐๐ คน

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213