แนวปฏิบัติการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย โดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial flights) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213