มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213