กิจกรรม Embassy’s Clinic ครั้งที่ 2 และการสัมมนาสร้างทักษะสำหรับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ณ เมืองบันดุง ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2564

May be an image of 8 people, child, people sitting, people standing and indoor
กิจกรรม Embassy’s Clinic ครั้งที่ 2 และการสัมมนาสร้างทักษะสำหรับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ณ เมืองบันดุง ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2564 นางจิราพร สุดานิช อัครราชทูต พร้อมคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เดินทางเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยในเมืองบันดุง พร้อมจัดการสัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อสร้างทักษะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ดังนี้
1. กิจกรรม Embassy’s Clinic ครั้งที่ 2: อัครราชทูตและคณะได้พบปะนักศึกษาไทยในเมืองบันดุงโดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหา/ข้อขัดข้องในการใช้ชีวิตและการศึกษาในช่วง COVID-19 โดยอัครราชทูตเน้นย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลทุกข์สุขของนักศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการประกอบอาชีพตามความสนใจของนักศึกษาต่อไป ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบกระเป๋าเป้ฉุกเฉิน อุปกรณ์อนามัย และยาสามัญพื้นฐาน เพื่อพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ COVID-19 พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบอาหารไทย เพื่อสนับสนุนการเป็น “ทูตอาหารไทย” ของนักศึกษาเมืองบันดุง ในการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนชาวอินโดนีเซีย ซึ่งชื่นชอบอาหารไทยและนักศึกษาของทั้งสองฝ่ายมักแลกเปลี่ยนการทำอาหารประจำชาติระหว่างกันอยู่เสมอ
2. กิจกรรม Workshop ฝึกชงกาแฟ: นักศึกษาไทยและนักศึกษาอินโดนีเซียในเมืองบันดุงได้เข้าร่วมการฝึกชงกาแฟกับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของร้านกาแฟในเมืองบันดุง ซึ่งเป็นเมืองที่อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟกำลังเติบโต โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนได้รับความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านกาแฟด้วย
3. การเยี่ยมชม Bandung Creative Hub: คณะฯ เข้าพบหารือกับนาง Dewi Kaniasari ตำแหน่ง Head of Culture and Tourism Department of Bandung City ณ Bandung Creative Hub ซึ่งเป็นศูนย์กิจกรรมและบ่มเพาะทักษะด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองบันดุง ร่วมกับตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองบันดุง การอบรมและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งชาวอินโดนีเซียและต่างชาติ และโอกาสในการสร้างและขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างไทยและอินโดนีเซีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสานเครือข่ายและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
4. การเยี่ยมชมน้ำตกดาโก: คณะฯ พร้อมนักศึกษาไทยในบันดุงได้พบและหารือกับนาย Lian Lubis หัวหน้าสำนักงานอุทยาน Ir.H.Djuanda จ. ชวาตะวันตก เกี่ยวกับ phase ต่อไปของโครงการบูรณะและซ่อมแซมศาลาไทยครอบหลักศิลาจารึกพระนามาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 และต่อไปจะดำเนินการติดตั้งป้ายอธิบายความเป็นมาของหลักศิลาจารึกดังกล่าวและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2413 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี 2565 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานอุทยานฯ ในอนาคต เช่น การสร้างระบบระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ข้างบนศาลาเพื่อป้องกันปัญหาดินถล่มในช่วงฤดูฝน การปรับปรุงพื้นที่และสนามเด็กเล่นด้านบนน้ำตก และการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในหมู่สาธารณชนต่อไป ในโอกาสนี้ คณะฯ และนักศึกษายังได้พบหารือกับอ.อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้ง Thai Corner อีกด้วย
ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยต่างเมืองตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 ระบาดในอินโดนีเซียเมื่อต้นปี 2563 ซึ่งขณะนี้เมื่อสถานการณ์ในบางเมืองบรรเทาลงแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมุ่งสานต่อกิจกรรมและการเยี่ยมเยือนนักศึกษาไทยในเมืองต่าง ๆ โดยเน้นการพบปะกลุ่มย่อย เพื่อรักษามาตรการทางสาธารณสุข และเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและศักยภาพในประเด็นตามความสนใจของนักศึกษา และเป็นสาขาที่อินโดนีเซียมีจุดเด่น/ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้วิทยาการ และแรงบันดาลใจในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป โดยในห้วงต่อจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนเดินทางเยือนและจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยในเมืองอื่น ๆ ในลักษณะนี้ต่อไป
* กิจกรรม Embassy’s Clinic เป็นข้อริเริ่มใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากข้อเสนอของนักศึกษาเมืองบันดุง เพื่อให้เป็นโอกาสในการพบปะ ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และตัวต่อตัว เพื่อให้ได้ทราบประเด็นปัญหาการใช้ชีวิตของนักเรียน/นักศึกษา และแนะนำการดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ นักเรียน/นักศึกษาไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์และนัดหมายเวลากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
May be an image of 1 person and standing  May be an image of 2 people, people standing and indoor May be an image of one or more people, drink and indoor   May be an image of 1 person, sitting, standing and waterfall   May be an image of one or more people, people standing, headscarf and indoor   May be an image of 2 people and people sitting   May be an image of 2 people and people standing   May be an image of 3 people, people standing, headscarf and indoorMay be an image of 1 person, sitting, standing and indoor   May be an image of 2 people, people standing and indoor   May be an image of 1 person and standing   May be an image of 8 people, child, people sitting, people standing and indoor   May be an image of 1 person, standing and outdoors   May be an image of nature, tree and body of water   May be an image of tree and outdoors

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213