งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Ritz-Carlton, Mega Kuningan กรุงจาการ์ตา

นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประธานในพิธีได้กล่าวสุนทรพจน์น้อมรําลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และความมุ่งมั่นของไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียในหลากหลายมิติในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนแขกผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และอวยพรประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

นาย Alue Dohong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซีย ในฐานะแขกเกียรติยศ (Guest of Honour) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานของทั้งสองประเทศ การเติบโตของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ แม้ในช่วงความท้าทายจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 และเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และขยาย ความร่วมมือกับประเทศไทยในหลากหลายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมือง โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐกิจดิจิตัล

ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีเลขาธิการอาเซียนคณะทูตานุทตู ผู้แทนระดับสูงจากรัฐสภา ภาครัฐและภาคเอกชนอินโดนีเซียและชุมชนไทยในอินโดนีเซียเข้าร่วมกว่า 500คน และได้มีการแสดงทาง วัฒนธรรมไทย การนําเสนออาหารไทย ผลไม้ไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มไทย และกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมประเทศไทยณกรุงจาการ์ตา ภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย ชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย และร้านอาหารไทยในกรุงจาการ์ตาและเมืองสุราบายา

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213