สถานที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav.NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
+62 21 2932 8190 – 94
+62 21 2932 8199, 2932 8201, 2932 8213
thaijkt@thaiembassy.co.id

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:
+๖๒ ๘ ๑๑๑๘ ๖๒๕๓

(กรณีคนไทยตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213