ข่าวล่าสุด

เวลาทำการ:

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00-17.00 น.


เวลายื่น-รับเอกสารฝ่ายกงสุล:

การยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตรา
09.00-11.30 น. (เฉพาะวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ)

การยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองเอกสาร
09.00-11.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ)

การรับเอกสาร
13.30-15.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ)


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
+๖๒ ๘ ๑๑๑๘ ๖๒๕๓
(กรณีคนไทยตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)

ติดตามเรา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213