ข่าวล่าสุด

ข่าวกงสุล

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายมานากรณ์ฯ กงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมภาษณ์และตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติบุคคลที่อาจมีสัญชาติไทยผ่านทาง VDO Conference กับกรมการกงสุลและคณะทำงานตรวจสอบและพิสูจน์สัญชาติ ณ เมืองตันจุงปีนัง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายมานากรณ์ฯ กงสุล ได้เดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตันจุงปีนัง จังหวัด Riau เพื่อพบหารือ และตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติบุคคลที่อาจมีสัญชาติไทย และเยี่ยมคนไทยที่อยู่ในขั้นตอนการส่งตัวกลับประเทศไทย


เวลาทำการ:

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00-17.00 น.


เวลายื่น-รับเอกสารฝ่ายกงสุล:

วันจันทร์ - วันศุกร์
การยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราหรือขอรับรองเอกสาร
เวลา 09.00-12.00 น.
การรับเอกสาร
เวลา 13.30-15.00 น.


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
+๖๒ ๘ ๑๑๑๘ ๖๒๕๓
(กรณีคนไทยตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)

ติดตามเรา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213