การรับรองเอกสาร

 

  • ผู้ร้องที่ประสงค์จะรับรองเอกสาร จัดทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม สามารถยื่นเรื่องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
  • ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอม ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย โดยผู้ร้องจะต้องนำเอกสารไปรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ฯ
  • เอกสารภาษาไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องได้รับการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • คลิกที่นี่เพื่อเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานอินโดนีเซีย

  • กรณีเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการอินโดนีเซีย ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายอินโดนีเซีย ได้แก่ กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ตามลำดับ ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • กรณีเอกสารอื่น ๆ ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่ทนายความสาธารณะ (Notary Public) ของอินโดนีเซีย ก่อนที่จะนำไปยื่นต่อกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย หลังจากนั้น จึงจะสามารถนำมายื่นขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
  • คลิกที่นี่เพื่อเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการโครเอเชียและเซอร์เบีย

  • กรณีเอกสารที่ออกโดยทางการโครเอเชียและเซอร์เบีย ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตโครเอเชีย ณ กรุงจาการ์ตา หรือสถานเอกอัครราชทูตเซอร์เบีย ณ กรุงจาการ์ตา ก่อนทีจะนำมายื่นขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213