ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปอินโดนีเซีย

 1. ปัจจุบัน คนไทยสามารถเดินทางไปอินโดนีเซีย โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ในอินโดนีเซียได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีของการท่องเที่ยว การเยี่ยมญาติหรือคนรู้จัก การเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยรัฐบาลอินโดนีเซียหรือองค์การระหว่างประเทศ งานสัมมนาวิชาการ การเดินทางผ่าน และการติดต่อธุรกิจของบริษัท ในเครือเดียวกันเท่านั้น
 2. นักธุรกิจที่จะเดินทางไปติดต่อบริษัทอื่น ๆ บุคคลที่จะเดินทางไปทำงานที่อินโดนีเซีย นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ และผู้สื่อข่าวต่างชาติ จะต้องติดต่อขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาตามปกติ และเมื่อเดินทางไปถึงอินโดนีเซีย จะต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียภายใน 30 วัน เพื่อขอรับใบอนุญาตพำนัก/ทำงานในอินโดนีเซียให้ถูกต้อง
 3. เมื่อไปถึงอินโดนีเซีย จะต้องพกหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญไว้กับตัวตลอดเวลา เนื่องจากอาจ ถูกขอเรียกดูจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียได้
 4. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสแรก โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  (1) ใบแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจอินโดนีเซีย
  (2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  (3) สำเนาตั๋วเครื่องบินขาเข้าและออกอินโดนีเซีย
  (4) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย
 5. รัฐบาลอินโดนีเซียบังคับใช้กฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซียเกินเวลาที่ได้รับอนุญาต (overstay) จะถูกปรับวันละ 300,000 รูเปียห์ ในกรณีที่อยู่เกินมากกว่า 60 วัน จะถูกปรับสูงสุด 25,000,000 รูเปียห์ และมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
 6. การลักลอบนำยาเสพติดเข้าอินโดนีเซียมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกตํ่าสุด 4 ปี และปรับ 200 ล้านรูเปียห์ และมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
 7. ผู้เสพยาเสพติดมีโทษจำคุกอย่างน้อย 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
 8. การค้าประเวณีเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกตํ่าสุด 4 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
มิถุนายน 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213